Privacybeleid

Algemene informatie

Details van de verantwoordelijke instantie
Bedrijf: Stoll's Hotel Alpina oHG
Wettelijke vertegenwoordiger: Max Stoll
Adres: Ulmenweg 14 - 16
83471 Schönau am Koenigssee
Duitsland
Contactpersoon voor gegevensbescherming: e-mail@iitr.de

Algemene informatie over gegevensverwerking

Betrokken gegevens:
Persoonsgegevens worden alleen verzameld als u deze uit eigen beweging aan ons verstrekt. Bovendien worden er geen persoonlijke gegevens verzameld. Elke verwerking van uw persoonlijke gegevens buiten de reikwijdte van de wettelijke toestemmingen zal alleen plaatsvinden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
Doel van de verwerking: uitvoering van het contract.
Categorieën van ontvangers: overheidsinstanties in het geval van dwingende wettelijke bepalingen.
Externe dienstverleners of andere aannemers.
Andere externe instanties voor zover de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan ​​vanwege een hoger belang.
Overdrachten naar derde landen: als onderdeel van de uitvoering van het contract kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden gebruikt.
Duur van gegevensopslag: De duur van gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht en bedraagt ​​doorgaans 10 jaar.


Specifieke informatie over de website

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onderstaande link te gebruiken Browser-plug-in Download en installeer.
Gezien de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen, willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie "_anonymizeIp ()" en daarom worden IP-adressen alleen in verkorte vorm verwerkt om uit te sluiten directe persoonlijke referentie. In het bijzonder voor browsers op mobiele apparaten: klik op deze link om te voorkomen dat Google Analytics op deze website gegevens anoniem voor uw browser verzamelt door middel van een zogenaamde "opt-out-cookie".

Conversies bijhouden van Google AdWords
Deze website maakt gebruik van Google AdWords Conversion Tracking, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google AdWords Conversion Tracking maakt ook gebruik van "cookies" die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie ook aan derden verstrekken indien dit wettelijk verplicht is of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal de gegevens in geen geval met andere Google-gegevens in verband brengen. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen voorkomen als u de opslag van cookies in uw browser verbiedt.

Gebruik van eigen "cookies"
Deze website gebruikt zijn eigen "cookies" om de gebruiksvriendelijkheid te vergroten ("cookies" zijn datasets die van de webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd en daar worden opgeslagen om later te worden opgehaald). Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in onze eigen "cookies". U kunt het gebruik van "cookies" in het algemeen voorkomen als u de opslag van "cookies" in uw browser verbiedt.

Hier kunt u uw individuele cookie-instellingen bewerken.

Informatie over verdere gegevensverwerkingsmethoden

Specifieke informatie over het sollicitatieproces
Betrokken gegevens: toepassingsdetails
Doel van de verwerking: uitvoering van het aanvraagproces
Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke bepalingen.
 • Externe serviceproviders of andere contractanten, ook voor gegevensverwerking en hosting.
 • Overdrachten naar derde landen: in het kader van de uitvoering van het contract kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden gebruikt, inclusief e-mailproviders

Duur van gegevensopslag: Sollicitatiegegevens worden doorgaans binnen vier maanden na bekendmaking van het besluit verwijderd, tenzij toestemming is gegeven voor langere gegevensopslag in het kader van opname in de sollicitantenpool.

Specifieke informatie over de verwerking van klantgegevens / prospectgegevens
Betrokken gegevens: gegevens die worden meegedeeld voor de uitvoering van het contract; Eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
Doel van de verwerking: uitvoering van het contract, inclusief aanbiedingen, bestellingen, verkoop en facturering, kwaliteitsborging, bonusprogramma
Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in geval van dwingende wettelijke voorschriften
 • Externe serviceproviders of andere contractanten, inclusief voor gegevensverwerking en hosting, voor verzending, transport en logistiek, serviceproviders voor het afdrukken en verzenden van informatie en callcenters
 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan ​​vanwege een overheersend belang, ook voor kredietinformatie bij aankopen op rekening, voor de elektronische verzending van informatie, voor kwaliteitsborgingsdoeleinden
 • Dienstverlener voor het reguliere gastengebied: GASTROpoint GmbH, Pommernstraße 17, 83395 Freilassing
 • Overdrachten naar derde landen: als onderdeel van de uitvoering van het contract kunnen verwerkers buiten de Europese Unie ook worden gebruikt:
  Boekingen worden gemaakt via de boekingsserviceprovider SynXis / Sabre GLBL, Inc., 3150 Sabre Drive, South Lake, Texas 76092, VS.

Duur van gegevensopslag: De duur van gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht en bedraagt ​​doorgaans 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van werknemersgegevens
Betrokken gegevens: gegevens die worden meegedeeld voor de uitvoering van het contract; Eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
Doel van de verwerking: uitvoering van de overeenkomst in het kader van de arbeidsrelatie
Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties in aanwezigheid van prioritaire wettelijke bepalingen, waaronder belastingdienst, socialezekerheidsinstantie, beroepsvereniging
 • Externe serviceproviders of andere aannemers, inclusief voor gegevensverwerking en hosting, salarisadministratie, reiskostenadministratie, verzekeringsdiensten en voertuiggebruik
 • Andere externe instanties, zolang de betrokken persoon zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan ​​vanwege een overheersend belang, ook voor het verwerven van orders, voor verzekeringsuitkeringen
 • Overdrachten naar derde landen: in het kader van de uitvoering van het contract kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden gebruikt, inclusief e-mailproviders

Duur van gegevensopslag: De duur van gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht en bedraagt ​​doorgaans 10 jaar.

Specifieke informatie over de verwerking van leveranciersgegevens
Betrokken gegevens: gegevens die worden meegedeeld voor de uitvoering van het contract; Eventuele aanvullende gegevens voor verwerking op basis van uw uitdrukkelijke toestemming.
Doel van de verwerking: uitvoering van het contract, inclusief vragen, inkoop, kwaliteitsborging
Categorieën ontvangers:

 • Overheidsinstanties als er prioritaire wettelijke bepalingen zijn, waaronder belastingdienst, douane
 • Externe serviceproviders of andere contractanten, inclusief voor gegevensverwerking en hosting, boekhouding, betalingsverwerking
 • Andere externe instanties voor zover de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven of een doorgifte is toegestaan ​​vanwege een hoger belang.
 • Overdrachten naar derde landen: in het kader van de uitvoering van het contract kunnen ook verwerkers buiten de Europese Unie worden gebruikt, inclusief e-mailproviders

Duur van gegevensopslag: De duur van gegevensopslag is gebaseerd op de wettelijke bewaarplicht en bedraagt ​​doorgaans 10 jaar.

Verdere informatie en contacten

Bovendien kunt u uw aanspraken op informatie, correctie of verwijdering of op beperking van de verwerking of de uitoefening van uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid te allen tijde indienen. Hier kunt u contact met ons opnemen via E-mail of brief om contact op te nemen. U heeft ook het recht om bij klachten contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Volg ons